Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam là gì? Vai trò, nhiệm vụ và chức năng

0
Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam đã được thành lập cách đây 92 năm
Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam đã được thành lập cách đây 92 năm
Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam là gì? Vai trò, nhiệm vụ và chức năng
5 (100%) 1 vote

Câu hỏi “Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam là gì?” được rất nhiều bạn thắc mắc trong thời gian gần đây. Vậy thì trong bài viết ngày hôm nay, bạn hãy cùng thegioimay.org tìm hiểu những nội dung xung quanh khái niệm này nhé!

Cùng tìm hiểu: Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam là gì?

Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam đã được thành lập cách đây 92 năm
Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam đã được thành lập cách đây 92 năm

Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam có tiền thân là Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, được thành lập vào ngày 18 tháng 11 năm 1930 (9 tháng sau khi thành lập Đảng cộng sản Việt Nam).

Trải qua thời gian dài hình thành và phát triển, Mặt trận đã không ngừng phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc, ý chí tự lập, tự cường,… để góp phần đạt được mục tiêu giữ vững độc lập, thống nhất chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ.

Khái niệm mặt trận Tổ Quốc Việt Nam là gì đã được nêu rõ trong Hiến pháp. Cụ thể, tại điều 9 của Hiến pháp năm 1992 quy định:

“Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam chính là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị – xã hội và những cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.”

Trong đó, tổ chức chính trị là tổ chức xã hội mà các thành viên hoạt động trong tổ chức cùng hướng về một khuynh hướng chính trị cụ thể. Tổ chức chính trị được nói đến ở đây là Đảng cộng sản Việt Nam.

Còn tổ chức chính trị – xã hội bao gồm các tổ chức như: Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, hội cựu chiến binh Việt Nam, Đoàn thanh niên cộng sản, Công đoàn, hội nông dân Việt Nam.

Những vai trò của Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam là gì?

Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam ủng hộ 5 tỷ đồng cho người dân bị thiệt hại do bão lũ ở Quảng Trị
Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam ủng hộ 5 tỷ đồng cho người dân bị thiệt hại do bão lũ ở Quảng Trị

Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam do Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo và là một bộ phận của hệ thống chính trị nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam có những vai trò cụ thể như sau:

  • MTTQ là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. 
  • Tập hợp, đồng thời phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.
  • Mở rộng, đa dạng hóa các hình thức tập hợp và đoàn kết nhân dân.
  • Hỗ trợ nhân dân thực hiện quyền dân chủ, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.
  • Thực hiện theo đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà Nước.

Khái quát về chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam 

Chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc là gì?
Chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc là gì?

Tập hợp, đồng thời xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc

Nhiệm vụ đầu tiên trong số các nhiệm vụ của Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam đó là: Tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Qua đó, tăng cường sự nhất trí về chính trị và tinh thần cho nhân dân. 

Mặt trận sẽ phải hoạt động đa dạng ở các hình thức tổ chức, hoạt động để tập hợp mọi công dân Việt Nam ở trong nước và nước ngoài, không phân biệt tầng lớp, giai cấp, dân tộc, tín ngưỡng hay tôn giáo nhằm động viên mọi nguồn lực để góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc.

Tuyên truyền và vận động nhân dân thực hiện quyền làm chủ

Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam thực hiện tuyên truyền đồng thời vận động nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình, thực hiện đúng theo đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà Nước.

Mặt trận Tổ Quốc còn phối hợp với chính quyền cấp xã để tổ chức vận động nhân dân thực hiện quyền làm chủ ở cơ sở, hương ước, quy ước trong khu dân cư. Ngoài ra, mặt trận còn chỉ đạo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân được thành lập ở các xã, phường và Ban giám sát đầu tư của cộng đồng; tham gia hoạt động hòa giải ở cơ sở.

Đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân

Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam thực hiện hoạt động đối ngoại nhân dân đồng thời tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhân dân để kịp thời phản ánh, kiến nghị với Đảng và Nhà Nước.

Tham gia vào việc xây dựng Đảng, Nhà Nước

Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam (MTTQ) tham gia vào công tác bầu cử thông qua việc lựa chọn, giới thiệu người ứng cử vào đại biểu Quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân, tham gia tổ chức, phụ trách việc bầu cử. Đồng thời phối hợp với cơ quan Nhà Nước hữu quan để tổ chức hội nghị cử tri ở cấp xã hay tổ chức các cuộc tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử. Mặt trận Tổ Quốc cũng tham gia tuyên truyền, vận động cử tri tuân thủ pháp luật về bầu cử.

Ủy ban Trung Ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ cử đại diện để tham gia hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán cấp quốc gia, Hội đồng tuyển chọn kiểm sát viên của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Hội đồng thi tuyển Kiểm sát viên sơ cấp, trung cấp và cao cấp. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở cấp tỉnh, cấp huyện chủ trì lựa chọn, giới thiệu những người đã đủ điều kiện, tiêu chuẩn để Hội đồng nhân dân bầu làm Hội thẩm nhân dân theo đúng quy định của pháp luật.

Ngoài ra, mặt trận Tổ quốc Việt Nam còn có chức năng, nhiệm vụ khác như:

  • Tham gia vào việc xây dựng pháp luật của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
  • Tham dự các cuộc họp của Quốc hội, phiên họp của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ và kỳ họp Hội đồng nhân dân, phiên họp của Ủy ban nhân dân.
  • Tham gia phòng chống tham nhũng, tiêu cực hay lãng phí.
  • Tham gia đóng góp ý kiến, đưa ra kiến nghị với Nhà Nước.

Thực hiện công việc giám sát và phản biện xã hội

*Thực hiện việc giám sát xã hội: Chính là việc Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam ở các cấp trực tiếp hoặc đề nghị các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc theo dõi, xem xét, đánh giá, kiến nghị đối với hoạt động của cơ quan, tổ chức, đại biểu dân cử, cán bộ, công chức và viên chức trong việc thực hiện chính sách, pháp luật. 

*Thực hiện việc phản biện xã hội: Là việc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở các cấp trực tiếp hoặc đề nghị các tổ chức thành viên của MTTQ nhận xét, đánh giá, nêu chính kiến, kiến nghị đối với dự thảo văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án của cơ quan Nhà Nước.

Lời kết

Trên đây là các thông tin cơ bản về mặt trận tổ quốc Việt Nam. Hy vọng qua bài viết, bạn đã hiểu rõ hơn về khái niệm cũng như nhiệm vụ, chức năng của tổ chức quan trọng này. Hãy nhớ truy cập hàng ngày vào website thegioimay.org để cùng chúng tôi tìm hiểu về các chủ đề khác nhé!