dải hội tụ nhiệt đới là gì

Dải hội tụ nhiệt đới là gì? Ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới với VN

Chắc hẳn chúng ta đã không ít lần nghe thấy thuật ngữ “dải hội tụ nhiệt đới” trong các bản tin thời tiết. Hằng năm, Việt Nam đã chịu ảnh hưởng của rất nhiều từ loại hình thời tiết này. Vậy theo bạn, dải hội tụ nhiệt đới là gì? Nó thường ra trong khoảng […]

Continue Reading