Tin tức

Chất thải của các nhà máy xí nghiệp là nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường

Ô nhiễm môi trường là gì? Nguyên nhân, hậu quả và...

Ô nhiễm môi trường gây ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống của con người và các sinh vật trên trái đất hiện nay....

Máy móc gia đình

Máy móc công nghiệp

Góc tư vấn

CCCD là một loại giấy tờ tùy thân rất quan trọng của công dân Việt Nam

CCCD là gì? Vai trò của CCCD là gì?

CCCD là một loại giấy tờ rất quan trọng đối với mỗi người. Vậy CCCD là gì? Ý nghĩa số thẻ của CCCD là...