Ebit là gì? Ý nghĩa và cách tính Ebit trong báo cáo tài chính

0
Chỉ số ebit dùng để đánh giá về thu nhập của doanh nghiệp
Chỉ số ebit dùng để đánh giá về thu nhập của doanh nghiệp
Ebit là gì? Ý nghĩa và cách tính Ebit trong báo cáo tài chính
Đánh giá bài viết

Ebit là chỉ số cực kỳ hữu ích để chúng ta phân tích khi muốn đầu tư vào một doanh nghiệp nào đó. Vậy Ebit là gì? Công thức tính Ebit là gì? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết về chỉ số kinh tế này qua các thông tin trong bài viết nhé.

EBIT là gì?

EBIT là viết tắt của từ tiếng Anh “Earnings Before Interest and Taxes”, nghĩa là lợi nhuận trước lãi vay và thuế. Đây là một chỉ số được dùng để đánh giá về khả năng thu được lợi nhuận của Công ty, bằng thu nhập trừ đi các khoản chi phí, nhưng lại chưa trừ tiền (trả) lãi và thuế thu nhập.

Chỉ số ebit dùng để đánh giá về thu nhập của doanh nghiệp
Chỉ số ebit dùng để đánh giá về thu nhập của doanh nghiệp

Vai trò của chỉ số EBIT chính là loại bỏ sự khác nhau giữa cấu trúc vốn và tỷ suất thuế ở các công ty khác nhau. Từ đó, đánh giá thu nhập của các doanh nghiệp khi cùng quy đồng mức thuế về 0 và đều không có vay nợ. Bởi:

 • Lãi vay (Interest) có liên quan đến nợ vay ⇒ Cấu trúc vốn;
 • Thuế (Taxes) có liên quan đến yếu tố Thuế ⇒ Doanh nghiệp đó có được ưu đãi thuế hay không.

Do đó, hệ số EBIT sẽ giúp chúng ta làm rõ được khả năng tạo lợi nhuận của công ty và dễ dàng giúp so sánh với các công ty khác.

Ý nghĩa của chỉ số EBIT 

Chỉ số Ebit giúp chúng ta xem xét các yếu tố như sau:

 • Khả năng doanh nghiệp đó kiểm soát các loại chi phí ra sao?
 • Hoạt động cốt lõi của doanh nghiệp là tạo ra lợi nhuận như thế nào khi không cần phải lo lắng về thuế và lãi vay?
 • Liệu doanh nghiệp đó có tạo ra thu nhập đủ để sinh lời, trả nợ và tài trợ cho các hoạt động khác đang được diễn ra hay không?

Cách Tính EBIT trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp

Công thức tính EBIT chuẩn xác

Công thức tính chỉ số Ebit là:

EBIT = Thu nhập – Chi phí hoạt động

Tuy nhiên bên trong các báo cáo tài chính của doanh nghiệp Việt Nam, do khoản chi phí lãi vay nằm bên trong chi phí tài chính nên thường sẽ rất khó tính chi phí hoạt động. Vì vậy, chúng ta có thể dùng công thức sau để thay thế:

EBIT = Lợi nhuận trước thuế + Lãi Vay

Chỉ số EBIT bao gồm toàn bộ các khoản lãi của doanh nghiệp trước khi tính toán tiền lãi và thuế thu nhập cần phải trả.

Chỉ số Ebit có thể tính được khi báo cáo tài chính có đủ các khoản chi phí
Chỉ số Ebit có thể tính được khi báo cáo tài chính có đủ các khoản chi phí

Lưu ý: Rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam chỉ nộp bản báo cáo tài chính tóm tắt, không hề ghi rõ các khoản chi phí lãi vay. Trong trường hợp này, nếu có bản thuyết minh báo cáo tài chính thì chúng ta vẫn có thể ước tính được chi phí lãi vay. Tuy nhiên nếu cả thuyết minh báo cáo tài chính mà cũng không có, thì chúng ta đành phải sử dụng công thức tính EBIT gần đúng như sau đây:

EBIT = Lợi nhuận gộp – Chi phí quản lý doanh nghiệp – Chi phí bán hàng 

Công thức tính chỉ số EBITDA

EBITDA là gì? EBITDA là viết tắt của cụm từ tiếng Anh “Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization”, nghĩa là lợi nhuận trước lãi vay, thuế và khấu hao. Đây cũng là một chỉ tiêu được sử dụng rất rộng rãi để phân tích về tính hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

 • Depreciation chính là các khoản khấu hao của tài sản hữu hình (gồm các thiết bị, dụng cụ, nhà xưởng, máy móc,…)
 • Amortization chính là khấu hao của các tài sản vô hình (gồm bằng sáng chế, thương hiệu,…)

Bằng cách tính thêm các yếu tố bổ sung này, EBITDA giúp loại bỏ được những ảnh hưởng từ các quyết định về kế toán và tài chính gây ra, cho phép chúng ta tập trung hơn nữa vào lợi nhuận thực tế và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp hơn.

Từ đó, EBITDA đã được sử dụng để phân tích và so sánh về mức lợi nhuận giữa doanh nghiệp hoặc các ngành với nhau.

Công thức tính EBITDA như sau:

 • EBITDA được tính từ lợi nhuận sau thuế:

EBITDA = Lợi nhuận sau thuế + Thuế TNDN + Chi phí lãi vay + Khấu hao

 • EBITDA được tính bằng cách cộng thêm khấu hao vào EBIT:

EBITDA = EBIT + Khấu hao

EBIT Margin là gì?

EBIT Margin chính là hệ số biên lợi nhuận trước thuế và lãi vay, được thể hiện hiệu quả qua tất cả các chi phí hoạt động gồm giá vốn, chi phí bán hàng và chi phí quản lý của doanh nghiệp.

Công thức EBIT Margin là:

EBIT margin = EBIT / Doanh thu thuần

⇒ Từ 1 đồng doanh thu thuần mà doanh nghiệp sẽ tạo ra được bao nhiêu đồng lợi nhuận trước lãi vay và thuế (EBIT).

Chỉ số Ebit margin cho biết biên lợi nhuận trước thuế và lãi vay của doanh nghiệp
Chỉ số Ebit margin cho biết biên lợi nhuận trước thuế và lãi vay của doanh nghiệp

Thông thường, một doanh nghiệp có chỉ số EBIT margin càng cao và duy trì được trong nhiều năm thì doanh nghiệp đó có khả năng kiểm soát chi phí tốt.

Mối quan hệ giữa EBIT và EPS

EPS = (EBIT – I)(1-t) – PDNS 

Trong đó: 

 • I: Là lãi phải trả hàng năm.
 • t: Là khoản thuế suất thuế thu nhập Công ty.
 • PD: Là cổ tức phải trả cho cổ phiếu ưu đãi.
 • NS: Là lượng cổ phiếu thường của doanh nghiệp.

Hay:

EBIT = (EPS * Số cổ phần phổ thông xuất sắc) + Cổ tức ưu đãi Cổ phần / (1 – Thuế suất) + Lợi tức nợ nần

Để kiểm tra chính xác tác động của đòn bẩy tài chính, chúng ta cần phải phân tích rõ mối quan hệ giữa EBIT và EPS. Trên thực tế, điều này yêu cầu phải so sánh giữa các phương pháp tài chính thay thế khác nhau theo những giả định khác nhau có liên quan đến Thu nhập trước lãi suất và thuế.

Đòn bẩy tài chính hoặc giao dịch trên vốn chủ sở hữu sẽ phát sinh khi tài sản cố định được tài trợ từ vốn nợ, gồm cả cổ phiếu ưu đãi. Khi cùng trả lại một khoản lãi lớn hơn so với chi phí vốn nợ, phần vượt quá sẽ làm tăng EPS và tương tự cũng được áp dụng ở trong trường hợp vốn cổ phần ưu đãi.

Có thể bạn quan tâm:

Hy vọng bài viết này mang đến những thông tin hữu ích để các bạn hiểu rõ ebit là gì? Công thức tính chỉ số ebit như thế nào?… Nếu còn vấn đề gì chưa rõ về nội dung trong bài viết, hãy bình luận bên dưới để chúng tôi giải đáp thật chi tiết.

SHARE
Previous articleEcho là gì? Tác dụng và cách chỉnh echo chuẩn kỹ thuật
Next articleCCCD là gì? Vai trò của CCCD là gì?
Tôi là Tiến. Tôi sẽ chia sẻ đến các bạn những bài viết hữu ích nhất bằng những kinh nghiệm mà tôi có được. Mong rằng mọi người đọc bài viết thấy hữu ích hãy để lại 5 sao và chia sẻ bài viết cho mọi người cùng đọc, cùng tìm hiểu.